Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Gebruiksvoorwaarden Kaltura

Kaltura biedt medewerkers en studenten van de UvA de mogelijkheid om video- en geluidsbestanden op het internet aan te bieden ten behoeve van onderwijs en onderzoek binnen de UvA.

Overzicht gebruiksvoorwaarden Kaltura

Door gebruik te maken van Kaltura ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden:

  • Aan studenten, personen in dienst van de Universiteit van Amsterdam of personen werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam en UvA studenten ("gebruikers"), wordt slechts recht tot gebruik van Kaltura gegeven in het kader van onderwijs en onderzoek.
  • Op het geplaatste materiaal zijn de ICT-gedragsregels voor medewerkers en de ICT-gedragsregels voor studenten van toepassing.
  • De gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beheer van de door hem/haar op Kaltura geplaatste bestanden. Indien en voor zover de gebruiker niet de maker is van een bestand, is het de gebruiker uitsluitend met toestemming van de maker toegestaan een bestand op Kaltura te plaatsen.
  • De gebruiker plaatst uitsluitend aan Onderwijs en Onderzoek gerelateerd materiaal, welk materiaal geen commercieel doeleinde heeft.
  • De bestanden op Kaltura zijn uitsluitend bestemd voor eigen of intern gebruik door gebruikers, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website, of links naar het materiaal, te verspreiden zonder toestemming van de eigenaar.
  • Hergebruik in de afgeschermde omgeving op deze website is toegestaan, mits dit plaatsvindt in het kader van onderzoek, studie en onderwijs.
  • De gebruiker is verplicht bij upload een beperkte set metadata aan te geven (zie uploadformulier), of kan op meer uitgebreide wijze de upload metadateren volgens de Dublin Core of de Qualified Dublin Core standaard.