Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Vertrouwenspersonen

Contactgegevens vertrouwenspersonen ongewenst gedrag

Als medewerker kun je iedere vertrouwenspersoon kiezen uit onderstaande lijst van vertrouwenspersonen voor de faculteiten en diensten, ongeacht waar je werkzaam bent. Er zijn ook speciale vertrouwenspersonen voor promovendi (zie vertrouwenspersonen promovendi onder FMG).

Ook tijdens de periode dat er thuis wordt gewerkt en gestudeerd in verband met de coronamaatregelen, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Je kunt bellen of mailen om een afspraak te maken voor een gesprek via Zoom of Skype.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

 • Karin Venetis

  Karin Venetis heeft psychologie gestudeerd in Groningen en is daarna in Maastricht gepromoveerd in de Marketing aan de Economische faculteit. Daarna heeft zij de academische wereld gecombineerd met de marketing adviespraktijk. Aan de UvA is zij verbonden aan de Faculteit van Economie en Bedrijfskunde als marketing docent en is verantwoordelijk voor de Executive (parttime) Masteropleiding van Bedrijfskunde. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de docentprofessionalisering binnen het nieuw opgerichte Teaching & Learning Centre van de FEB en fungeert al jaren als kwaliteitsbewaker en tussenpersoon tussen de bedrijfskunde master scriptiestudenten en hun (externe) supervisors.  

  Karin wil als vertrouwenspersoon medewerkers helpen in het omgaan met de vaak wat vagere autoriteits- en statusstructuren binnen de universiteit. En daarnaast hoopt zij te kunnen assisteren bij het navigeren tussen de (vele) verschillende gremia en instanties die een rol kunnen spelen bij de sensitieve problematiek waarmee men naar een vertrouwenspersoon gaat. De complexiteit van een universiteit maakt het voor een medewerker vaak moeilijker om de gezagsstructuren te doorzien en mee om te gaan maar het geeft ook extra mogelijkheden tot hulp, waar de meesten geen weet van hebben.

  Contact

  mw. dr. K. (Karin) Venetis

  Faculteit Economie en Bedrijfskunde

  Sectie Marketing

Faculteit der Geesteswetenschappen

 • Eloe Kingma
  Eloe Kingma

  'Binnen de onderzoekschool ASCA fungeer ik al eeuwenlang als aanspreekpunt voor promovendi. Daardoor ben ik bekend met de delicate situatie die voortvloeit uit de machtsongelijkheid en afhankelijkheid waarmee veel medewerkers en studenten aan de universiteit te maken hebben. Ik zal graag meedenken over hoe om te gaan met eventuele conflicten en hopelijk kunnen bijdragen aan het in balans brengen van de verhoudingen.

  Daarnaast informeren wij als vertrouwenspersonen het bestuur en de medezeggenschapsorganen over wat er mis gaat op de werkvloer. Ik zou dan ook iedereen die te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen willen aanmoedigen daar melding van te doen. Het is van belang dat die dingen boven tafel komen zodat het bestuur door adequaat en transparant te reageren het vertrouwen kan herstellen en versterken.'

  Eloe Kingma is sinds 1994 als managing director verbonden aan de Amsterdam School for Cultural Analysis.

  Contact

  mw. dr. E. (Eloe) Kingma

  Faculteit der Geesteswetenschappen

 • Erik Laeven
  Erik Laeven

  Erik Laeven werkt zo’n twintig jaar bij Mediastudies. Hij is opgeleid als theaterwetenschapper, en verzorgt in een team het praktijkonderwijs op het gebied van film en televisie. Zijn expertise ligt op het gebied van de dramaturgie

  Persoonlijke toelichting:

  Een van de ergste dingen die je kan overkomen is met een probleem zitten dat je met niemand kunt delen. Gehoord worden, erkend worden is voor iedereen van wezenlijk belang. Zeker waar het gaat om ongewenst gedrag, dat toch al moeilijk te bespreken is.

  Vaak denken mensen dat ze zich aanstellen, dat het wel zal wegslijten, dat het aan hen zelf ligt, of dat ze nadelige gevolgen zullen ondervinden wanneer ze het ter sprake brengen. Daardoor komen gevallen van (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en discriminatie niet boven tafel, en wordt het bestaan van ongewenste omgangsvormen in de bedrijfscultuur wellicht te weinig erkend. Maar in de eerste plaats blijf je daardoor te lang en alleen met je last rondlopen. 

  Studenten en medewerkers die zich door ongewenst gedrag niet veilig voelen moeten bij iemand terecht kunnen en in alle vertrouwelijkheid hun problemen en opties kunnen bespreken. Daarom ben ik vertrouwenspersoon geworden.

  Contact

  dhr. dr. F.A.M. (Erik) Laeven

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Media & Cultuur

 • Marita Mathijsen

  M. T.C. (Marita) Mathijsen-Verkooijen is sinds 2009 emeritus-hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam met een nulaanstelling. Van 1975 tot 2009 was zij in dienst van de Universiteit.

  Persoonlijke toelichting:

  Een universiteit moet een veilige plek zijn, zowel voor medewerkers als voor studenten. Niemand zou er zich geïntimideerd, gediscrimineerd, bedreigd of uitgesloten moeten voelen. En toch gebeuren er ook aan een universiteit dingen waardoor je van je stuk gebracht wordt. Zoek dan hulp. De vertrouwenspersonen zijn ervoor om je te helpen met het vinden van een uitweg. Hoe delicaat je probleem ook is, je kunt bij hen terecht. Zij hebben geheimhoudingsplicht, dus wat je bespreekt blijft tussen hen en jou.

  Als emeritus hoogleraar (Moderne Nederlandse Letterkunde) met een nulaanstelling denk ik een waardevolle invulling te kunnen geven aan de functie van vertrouwenspersoon.  Ik heb geen belangen meer die kunnen botsen met kwesties die aan de orde komen.  Seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie: ik hoop eraan bij te kunnen dragen dat deze vormen van ongewenst gedrag niet getolereerd worden aan de Universiteit van Amsterdam.

  Contact

  mw. prof. dr. M.T.C. (Marita) Mathijsen-Verkooijen

  Faculteit der Geesteswetenschappen

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

 • Mirjam Koelewijn

  Mirjam Koelewijn is communicatiemedewerker bij Social Sciences.

  Persoonlijke toelichting:

  'Momenteel ben ik werkzaam als communicatiemedewerker bij College & Graduate School Social Sciences. In het voorjaar van 2016 ben ik benoemd tot vertrouwenspersoon bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Ik wil graag bijdragen aan een goede, gezonde en veilige leer- en werkomgeving en een fijne sfeer op de UvA.

  Ik bied graag een luisterend oor en begeleiding aan medewerkers en studenten die last hebben van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag in werksituaties of tijdens de studie. Veiligheid, zorgvuldigheid en helderheid vind ik heel belangrijk. Dit staat dan ook centraal in mijn werk als vertrouwenspersoon. Dankzij een aantal cursussen Geweldloze Communicatie / Verbindende Communicatie (ook wel: Nonviolent Communication) ben ik geoefend in het horen wat er bij de ander leeft. Ik kan mij snel een beeld vormen van situaties en de verschillende gevoelens en behoeften die daarin een rol spelen. Steeds weer merk ik dat dit waardevol is in mijn werk als vertrouwenspersoon.

  Als je ongewenst gedrag ervaart, op welke manier dan ook, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Ik ben het beste bereikbaar per mail. Als je mij een berichtje stuurt, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.'

  Contact

  mw. drs. M.G. (Mirjam) Koelewijn

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  OBP Groep Onderwijsbureau Sociale Wetenschappen

 • Anna van der Putten

  Anna is sinds 2009 werkzaam bij de UvA. Eerst bij de Amsterdam Business School en sinds 2011 bij de opleiding Communicatiewetenschap (FMG). Hier vervult zij de rol van ambtelijk secretaris van de Examencommissie en zorgt zij voor de bemensing.

  Persoonlijke toelichting

  "Iedereen zou met plezier naar zijn werk moeten gaan. Als dit niet het geval is vanwege ongewenste omgangsvormen en je werk niet als een veilige plek voelt, dan is het erg belangrijk dat je je verhaal kwijt kunt zonder consequenties en zonder de angst dat het met iemand anders wordt besproken. Ik wil een luisterend oor bieden en, indien gewenst, meedenken aan een oplossing voor de situatie."

  Contact

  mw. drs. A.M. (Anna) van der Putten

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Afdeling Communicatiewetenschap

 • PhD-vertrouwenspersonen (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen)

  PhD-vertrouwenspersonen

  Social Sciences

  De PhD-vertrouwenspersonen voor het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) zijn te vinden op de website van AISSR

  Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding (POWL)

  De PhD-vertrouwenspersoon voor POWL is:

  mw. dr. J.P. (Jannet) van Drie

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Programme group: Domain Specific Learning

  Department of Sociology and Anthropology

  mw. dr. R.M. (Rineke) van Daalen

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Programmagroep: Political Sociology: Power, Place and Difference

  Department of Political Science

  mw. dr. A.M.C. (Anne) Loeber

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Programmagroep: Transnational Configurations, Conflict and Governance

  Department of Human Geography, Planning and International Development Studies

  mw. dr. N.R.M. (Nicky) Pouw

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Programmagroep: Governance and Inclusive Development

  Department of Psychology

  dhr. drs. J.J.W. (Joost) van der Meer

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  OBP Groep Onderzoeksinstituut Psychologie

  Communication Science

  mw. dr. M.L. (Marieke) Fransen

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Programmagroep: Persuasive Communication

  dhr. dr. J.W.M. (Joost) Verhoeven

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Programmagroep: Corporate Communication

Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

 • Stefania Grecea

  Stefania Grecea is UHD bij het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS), waar ze leiding geeft aan de onderzoeksgroep Inorganic Materials.

  Ze coördineert ook de eerstejaarspractica in de Scheikunde bacheloropleiding en doceert vakken op het gebied van functionele materialen en katalyse for duurzame chemie in het derde jaar en de master.

  Als Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag hoopt ze bij te dragen aan een coöperatieve, prettige en veilige werkomgeving.

  Contact

  mw. dr. S. (Stefania) Grecea

  Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

  Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences

 • Martijn Rep
  Potret van Martijn Rep

  Martijn werkt sinds 2000 bij de FNWI als docent en onderzoeker in de biologie bij het Swammerdam Institute for Life Sciences, sinds 2018 als hoogleraar Fytopathologie.  Hij heeft vijf promovendi begeleid tot aan hun promotie en begeleidt er nu nog vier.

  Persoonlijke toelichting van Martijn:

  'Ik geloof dat het voor de gezondheid van elke organisatie, dus ook de FNWI, essentieel is dat werknemers een veilige omgeving ervaren. Helaas is dat niet voor iedereen zo, en dan is het heel belangrijk dat er iemand is met wie in vertrouwen een gesprek kan worden aangegaan over de situatie, de mogelijkheden voor verbetering die er zijn en de mogelijke gevolgen van stappen die genomen kunnen worden.

  Hoewel de situaties die zich aandienen natuurlijk verre van prettig zijn, is het desondanks een mooie taak om iemand te kunnen helpen om perspectief te krijgen, om op zijn minst een luisterend oor te bieden. Voor mij is elk gesprek een gezamenlijk leerproces en daarom altijd verrijkend.'

  Contact

  dhr. prof. dr. M. (Martijn) Rep

  Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

  Swammerdam Institute for Life Sciences

 • Lydia Sprenger
  Lydia Sprenger

  Lydia Sprenger is afgestudeerd in sociale psychologie en werkt sinds 2014 bij de Afdeling Communicatie van de FNWI als redacteur en copywriter.

  In die hoedanigheid schrijft ze onder andere de rubriek ‘Docent Uitgelicht’, waarin docenten van de faculteit worden geïnterviewd over hun onderwijs. Buiten haar werk voor de UvA schrijft ze voor FD persoonlijk en haar eigen blog Fat in the Head.

  Een vriendin zei ooit tegen haar ‘Het is fijn dat je niet oordeelt’; en met die instelling vervult ze ook haar rol als vertrouwenspersoon. In haar ervaring is de angst voor veroordeling vaak een drempel voor medewerkers die in aanraking zijn gekomen met ongewenste gedragingen om zich uit te spreken en voelen ze zich daardoor ook alleen met hun probleem.

  Contact

  mw. L. (Lydia) Sprenger MSc

  Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

  Voorlichting & communicatie FNWI

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 • Erik van Arkel
  Portret van Erik van Arkel

  Erik van Arkel is sinds 1 september 2017 coördinator bedrijfsvoering bij de afdeling Publiekrecht.

  Hij heeft een achtergrond in de bedrijfsvoering en management bij de Rijksoverheid en als ondernemer in zijn eigen bedrijf CATREAL.COM dat zich richt op het vergroten van de veerkracht van mensen en organisaties.

  Als vertrouwenspersoon wil hij bijdragen aan een UvA-omgeving waarin mensen zich veilig voelen en de diversiteit in mensen gerespecteerd en gewaardeerd worden.

  Contact

  dhr. E. (Erik) van Arkel

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Afd. Publiekrecht

Bestuursstaf en Centrale Eenheden

 • Hélène Boeren
  Portret van Helene Boeren

  Hélène Boeren is sinds 2003 werkzaam bij de Bestuursstaf. Zij werkt als ambtelijk secretaris voor het College voor Promoties en als beleidsmedewerker voor het Bureau van de Rector. 

  Persoonlijke toelichting:

  Ik ben vertrouwenspersoon geworden omdat ik het belangrijk vind dat iedereen prettig en veilig aan onze universiteit kan werken en studeren. Discriminatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie horen niet thuis aan onze instelling.

  Mocht je met ongewenste omgangsvormen te maken krijgen, dan ben ik er voor je. Ik kan je een luisterend oor bieden en als je daar behoefte aan hebt kan ik je informatie geven over de verschillende opties die er zijn en met je meedenken. Het is mijn rol om aan jouw zijde te staan.

  De door jou gedeelde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen indien jij mij toestaat  dat ik als vertrouwenspersoon informatie deel met bepaalde derden, mag ik deze vertrouwelijkheid doorbreken.  De regie blijft ten allen tijde bij jou, ik onderneem alleen iets als dat jouw uitdrukkelijke wens is.

  Je kunt me per e-mail of telefonisch benaderen voor een afspraak.  Ik zal mijn best doen om zo snel mogelijk tijd voor je vrij te maken, waarbij ik vanzelfsprekend rekening houd met het bewaren van de vertrouwelijkheid.

  Contact

  mw. H.M.F. (Hélène) Boeren

  Bestuur en Bestuursstaf

  Bureau van de Rector Magnificus

 • Rixt Polder
  Rixt Polder

  Rixt werkt als projectleider alumnirelaties bij Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds. Zij houdt zich o.a. bezig met het organiseren van loopbaanprogramma’s voor alumni, zij is aanspreekpunt voor diverse alumnikringen en organiseert lezingen, rondleidingen en andere bijeenkomsten, waaronder de Academische BoekenClub. Rixt is sinds 2000 werkzaam bij de UvA, sinds 2014 ook als vertrouwenspersoon.

  Persoonlijke toelichting:

  Binnen de universiteit is het belangrijk dat medewerkers en studenten een aanspreekpunt hebben waarmee ze hun zorgen kunnen bespreken, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat er een oordeel over wordt geveld of dat er consequenties aan vast zitten. Ik probeer om een afspraak altijd binnen twee dagen te plannen, om zo toegankelijk mogelijk te zijn. Ik kan goed luisteren en denk graag mee over lastige situaties die zich kunnen voordoen tijdens studie of werk.

  Contact

  mw. A.R. (Rixt) Polder

  Alumnirelaties & Universiteitsfonds

  Communicatie en marketing FGW

ICT Services en Facility Services

 • Juliette van Zuijlen
  Portret van Juliette van Zuijlen

  Juliette is sinds 2001 werkzaam bij de UvA, destijds gestart bij het Informatiseringscentrum. Na een aantal jaren verschillende managementfuncties te hebben vervuld, is ze sinds 2015 werkzaam als hoofd staf/directiesecretaris.

  Ze ondersteunt het managementteam van ICTS en geeft leiding aan de medewerkers van de staf (informatiebeveiliging, finance, communicatie en secretariaat).

  Persoonlijke toelichting:

  Iedereen die werkt bij de UvA moet dat kunnen doen in een veilige en respectvolle omgeving. Dat vind ik heel belangrijk. Als er sprake is  van ongewenst gedrag (denk aan agressie, intimidatie, discriminatie) bied ik luisterend oor en zoeken we samen naar de beste oplossing voor de situatie. En uiteraard in volledige vertrouwelijkheid.

  Contact

  mw. drs. J.J. (Juliette) van Zuijlen

  ICT Services

Universiteitsbibliotheek

 • Kasper Abcouwer
  Portret van Kasper Abcouwer
  Foto: Monique Kooijmans

  Kasper Abcouwer werkt sinds 2001 voor de Universiteitsbibliotheek van de UvA, eerst als bibliotheektechnisch medewerker later als vakreferent bij de Pierson Revesz bibliotheek en sinds 2004 als specialist wetenschappelijke informatie voor de FNWI. Naast het traditionele bibliotheek werk richt Kasper zich op de kwantitatieve meting van wetenschappelijke publicaties (bibliometrie). Eén van zijn bibliometrische projecten is uva-view.

  Na zijn studie fysische geografie aan de UvA werkte hij voor verschillende organisaties in Ecuador voordat hij in 2001 terugkwam bij de UvA.

  Persoonlijke toelichting

  'Als je ongewenst gedrag meemaakt op je werk probeer je dat zelf op te lossen, soms werkt dat, soms kan je hulp gebruiken, bijvoorbeeld van een vertrouwnespersoon. Als vertrouwenspersoon sta ik aan jouw kant, alles wat we bespreken blijft onder ons en ik onderneem nooit actie zonder jouw toestemming. Ik neem de tijd voor je en onderzoek met jou wat voor jou de beste manier is om het aan te pakken.'

  Contact

  dhr. drs. K.M. (Kasper) Abcouwer

  Universiteitsbibliotheek

  Faculteitsbibliotheek FNWI

Administratief Centrum

 • Gijs Grob
  Gijs Grob

  Gijs Grob is functioneel beheerder SIS bij het AC. Daarnaast geeft hij trainingen in Microsoft Excel aan UvA- en HvA-medewerkers. Hij werkt sinds 2013 bij de UvA en sinds 2018 als Vertrouwenspersoon.

  Persoonlijke toelichting:

  'Ik ben vertrouwenspersoon geworden, omdat ik graag mensen help en het belangrijk vind dat de UvA een veilige, prettige werkplek is voor iedereen. Ik vind dat je ieder persoon open en zonder oordeel moet benaderen en dat iedereen evenveel waard is. Ik ben, denk ik, goed in het verlenen van een luisterend oor en ik denk graag mee met het vinden van een goede oplossing.'

  dhr. drs. G.B.J. (Gijs) Grob

  Administratief Centrum

  Studentenadministratie

Vertrouwenspersoon individuele rechtspositie

Faculteit der Geneeskunde