Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Contactgegevens vertrouwenspersonen ongewenst gedrag

Als medewerker kun je iedere vertrouwenspersoon kiezen uit onderstaande lijst van vertrouwenspersonen ongewenst gedrag voor de faculteiten en diensten, ongeacht waar je werkzaam bent. De vertrouwenspersonen werken volgens de richtlijn van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.

Ook tijdens de periode dat er thuis wordt gewerkt en gestudeerd in verband met de coronamaatregelen, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Je kunt bellen of mailen om een afspraak te maken voor een gesprek via Teams, Zoom of Skype. Vragen of klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon onderneemt alleen actie als de student of medewerker hiermee instemt.

Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

 • Stefania Grecea

  Stefania Grecea is UHD bij het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS), waar ze leiding geeft aan de onderzoeksgroep Inorganic Materials.

  Ze coördineert ook de eerstejaarspractica in de Scheikunde bacheloropleiding en doceert vakken op het gebied van functionele materialen en katalyse for duurzame chemie in het derde jaar en de master.

  Als Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag hoopt ze bij te dragen aan een coöperatieve, prettige en veilige werkomgeving.

  Contact

  Dr. S. (Stefania) Grecea

  Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

  Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

 • Karin Venetis

  Karin Venetis heeft psychologie gestudeerd in Groningen en is daarna in Maastricht gepromoveerd in de Marketing aan de Economische faculteit. Daarna heeft zij de academische wereld gecombineerd met de marketing adviespraktijk. Aan de UvA is zij verbonden aan de Faculteit van Economie en Bedrijfskunde als marketing docent en is verantwoordelijk voor de Executive (parttime) Masteropleiding van Bedrijfskunde. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de docentprofessionalisering binnen het nieuw opgerichte Teaching & Learning Centre van de FEB en fungeert al jaren als kwaliteitsbewaker en tussenpersoon tussen de bedrijfskunde master scriptiestudenten en hun (externe) supervisors.  

  Karin wil als vertrouwenspersoon medewerkers helpen in het omgaan met de vaak wat vagere autoriteits- en statusstructuren binnen de universiteit. En daarnaast hoopt zij te kunnen assisteren bij het navigeren tussen de (vele) verschillende gremia en instanties die een rol kunnen spelen bij de sensitieve problematiek waarmee men naar een vertrouwenspersoon gaat. De complexiteit van een universiteit maakt het voor een medewerker vaak moeilijker om de gezagsstructuren te doorzien en mee om te gaan maar het geeft ook extra mogelijkheden tot hulp, waar de meesten geen weet van hebben.

  Contact

  E: vertrouwenspersoon-eb@uva.nl

  T: 020 525 6078

Faculteit der Geesteswetenschappen

 • Eloe Kingma
  Eloe Kingma

  'Binnen de onderzoekschool ASCA fungeer ik al eeuwenlang als aanspreekpunt voor promovendi. Daardoor ben ik bekend met de delicate situatie die voortvloeit uit de machtsongelijkheid en afhankelijkheid waarmee veel medewerkers en studenten aan de universiteit te maken hebben. Ik zal graag meedenken over hoe om te gaan met eventuele conflicten en hopelijk kunnen bijdragen aan het in balans brengen van de verhoudingen.

  Daarnaast informeren wij als vertrouwenspersonen het bestuur en de medezeggenschapsorganen over wat er mis gaat op de werkvloer. Ik zou dan ook iedereen die te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen willen aanmoedigen daar melding van te doen. Het is van belang dat die dingen boven tafel komen zodat het bestuur door adequaat en transparant te reageren het vertrouwen kan herstellen en versterken.'

  Eloe Kingma is sinds 1994 als managing director verbonden aan de Amsterdam School for Cultural Analysis.

  Contact

  Dr. E. (Eloe) Kingma

  Faculteit der Geesteswetenschappen

 • Marita Mathijsen

  M. T.C. (Marita) Mathijsen-Verkooijen is sinds 2009 emeritus-hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam met een nulaanstelling. Van 1975 tot 2009 was zij in dienst van de Universiteit.

  Persoonlijke toelichting:

  Een universiteit moet een veilige plek zijn, zowel voor medewerkers als voor studenten. Niemand zou er zich geïntimideerd, gediscrimineerd, bedreigd of uitgesloten moeten voelen. En toch gebeuren er ook aan een universiteit dingen waardoor je van je stuk gebracht wordt. Zoek dan hulp. De vertrouwenspersonen zijn ervoor om je te helpen met het vinden van een uitweg. Hoe delicaat je probleem ook is, je kunt bij hen terecht. Zij hebben geheimhoudingsplicht, dus wat je bespreekt blijft tussen hen en jou.

  Als emeritus hoogleraar (Moderne Nederlandse Letterkunde) met een nulaanstelling denk ik een waardevolle invulling te kunnen geven aan de functie van vertrouwenspersoon.  Ik heb geen belangen meer die kunnen botsen met kwesties die aan de orde komen.  Seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie: ik hoop eraan bij te kunnen dragen dat deze vormen van ongewenst gedrag niet getolereerd worden aan de Universiteit van Amsterdam.

  Contact

  Prof. dr. M.T.C. (Marita) Mathijsen-Verkooijen

  Faculteit der Geesteswetenschappen

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

 • Mirjam Koelewijn

  Mirjam Koelewijn is ambtelijk secretaris bij Pedagogische en Onderwijswetenschappen.

  Persoonlijke toelichting:

  'Na een tijd werkzaam te zijn geweest in verschillende functies bij College & Graduate School Social Sciences en Bureau Alumnirelaties, ben ik nu ambtelijk secretaris bij Pedagogische en Onderwijswetenschappen. In het voorjaar van 2016 ben ik benoemd tot vertrouwenspersoon bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Ik wil graag bijdragen aan een goede, gezonde en veilige leer- en werkomgeving en een fijne sfeer op de UvA.

  Ik bied graag een luisterend oor en begeleiding aan medewerkers en studenten die last hebben van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag in werksituaties of tijdens de studie. Veiligheid, zorgvuldigheid en helderheid vind ik heel belangrijk. Dit staat dan ook centraal in mijn werk als vertrouwenspersoon. Dankzij een aantal cursussen Geweldloze Communicatie / Verbindende Communicatie (ook wel: Nonviolent Communication) ben ik geoefend in het horen wat er bij de ander leeft. Ik kan mij snel een beeld vormen van situaties en de verschillende gevoelens en behoeften die daarin een rol spelen. Steeds weer merk ik dat dit waardevol is in mijn werk als vertrouwenspersoon.

  Als je ongewenst gedrag ervaart, op welke manier dan ook, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Ik ben het beste bereikbaar per mail. Als je mij een berichtje stuurt, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.'

  Contact

  Drs. M.G. (Mirjam) Koelewijn

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  OBP Groep Onderwijsbureau Sociale Wetenschappen

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 • Myrthe van Amstel
  Myrthe van Amstel

  Myrthe van Amstel werkt vanaf 2017 bij de UvA en is sinds eind 2019 aangesteld als beleidsmedewerker onderwijs op de afdeling Bestuurszaken van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

  Zij is zelf alumna van de FdR. In het verleden is zij onder meer werkzaam geweest als HR-adviseur, opleidingscoordinator en docent/onderwijsontwikkelaar. 

  Als vertrouwenspersoon wil zij collega’s en studenten een laagdrempelige mogelijkheid bieden om ongewenst gedrag te kunnen aankaarten. Zo wil ze een bijdrage leveren aan een gezonde en veilige werk- en leeromgeving op de UvA.

  Contact

  M. (Myrthe) van Amstel LLM

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Bestuurszaken FdR

 • Erik van Arkel
  Portret van Erik van Arkel

  Erik van Arkel is sinds 1 september 2017 coördinator bedrijfsvoering bij de afdeling Publiekrecht.

  Hij heeft een achtergrond in de bedrijfsvoering en management bij de Rijksoverheid en als ondernemer in zijn eigen bedrijf CATREAL.COM dat zich richt op het vergroten van de veerkracht van mensen en organisaties.

  Als vertrouwenspersoon wil hij bijdragen aan een UvA-omgeving waarin mensen zich veilig voelen en de diversiteit in mensen gerespecteerd en gewaardeerd worden.

  Contact

  E. (Erik) van Arkel

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Afd. Publiekrecht

Bestuursstaf en Centrale Eenheden

 • Hélène Boeren
  Portret van Helene Boeren

  Hélène Boeren is sinds 2003 werkzaam bij de Bestuursstaf. Zij werkt als ambtelijk secretaris voor het College voor Promoties en als beleidsmedewerker voor het Bureau van de Rector. 

  Persoonlijke toelichting:

  Ik ben vertrouwenspersoon geworden omdat ik het belangrijk vind dat iedereen prettig en veilig aan onze universiteit kan werken en studeren. Discriminatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie horen niet thuis aan onze instelling.

  Mocht je met ongewenste omgangsvormen te maken krijgen, dan ben ik er voor je. Ik kan je een luisterend oor bieden en als je daar behoefte aan hebt kan ik je informatie geven over de verschillende opties die er zijn en met je meedenken. Het is mijn rol om aan jouw zijde te staan.

  De door jou gedeelde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen indien jij mij toestaat  dat ik als vertrouwenspersoon informatie deel met bepaalde derden, mag ik deze vertrouwelijkheid doorbreken.  De regie blijft ten allen tijde bij jou, ik onderneem alleen iets als dat jouw uitdrukkelijke wens is.

  Je kunt me per e-mail of telefonisch benaderen voor een afspraak.  Ik zal mijn best doen om zo snel mogelijk tijd voor je vrij te maken, waarbij ik vanzelfsprekend rekening houd met het bewaren van de vertrouwelijkheid.

  Contact

  H.M.F. (Hélène) Boeren

  Bestuur en Bestuursstaf

  Bureau van de Rector

 • Rixt Polder
  Rixt Polder

  Rixt werkt als projectleider alumnirelaties bij Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds. Zij houdt zich o.a. bezig met het organiseren van loopbaanprogramma’s voor alumni, zij is aanspreekpunt voor diverse alumnikringen en organiseert lezingen, rondleidingen en andere bijeenkomsten, waaronder de Academische BoekenClub. Rixt is sinds 2000 werkzaam bij de UvA, sinds 2014 ook als vertrouwenspersoon.

  Persoonlijke toelichting:

  Binnen de universiteit is het belangrijk dat medewerkers en studenten een aanspreekpunt hebben waarmee ze hun zorgen kunnen bespreken, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat er een oordeel over wordt geveld of dat er consequenties aan vast zitten. Ik probeer om een afspraak altijd binnen twee dagen te plannen, om zo toegankelijk mogelijk te zijn. Ik kan goed luisteren en denk graag mee over lastige situaties die zich kunnen voordoen tijdens studie of werk.

  Contact

  A.R. (Rixt) Polder

  Alumnirelaties & Universiteitsfonds

ICTS/FS

 • Marjan Alberda

  Marjan Alberda is afgestudeerd in Informatica aan de UvA en sinds 2008 werkzaam bij de UvA. Haar huidige functie is projectmanager bij de ondersteunende dienst ICTS.

  Persoonlijke toelichting:

  “Ik vind het erg belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen binnen de UvA. Het is dan nodig dat er zeer laagdrempelig vertrouwenspersonen zijn waar je terecht kan mocht je te maken hebben met ongewenst gedrag. Soms kan het prettig zijn als dat de vertrouwenspersoon is die verbonden is aan jouw dienst of faculteit, maar het is belangrijk te beseffen dat je bij elke andere vertrouwenspersoon terecht kan mocht je dat juist prettiger vinden. Het is essentieel dat mensen die te maken hebben met ongewenst gedrag voelen dat ze dit kunnen melden bij de vertrouwenspersonen, een luisterend oor vinden, ondersteuning en vertrouwelijkheid. Ik wil dat graag bieden.

  Als jij, werkend voor de UvA, te maken hebt met agressie, geweld, discriminatie, pesten of seksuele intimidatie roep ik je op naar een vertrouwenspersoon te gaan. Die kan je ondersteunen en begeleiden.”

  Contact

  T: 06 5025 8101
  E: I.M.Alberda@uva.nl

Universiteitsbibliotheek

 • Kasper Abcouwer
  Portret van Kasper Abcouwer
  Foto: Monique Kooijmans

  Kasper Abcouwer werkt sinds 2001 voor de Universiteitsbibliotheek van de UvA, eerst als bibliotheektechnisch medewerker later als vakreferent bij de Pierson Revesz bibliotheek en sinds 2004 als specialist wetenschappelijke informatie voor de FNWI. Naast het traditionele bibliotheek werk richt Kasper zich op de kwantitatieve meting van wetenschappelijke publicaties (bibliometrie). Eén van zijn bibliometrische projecten is uva-view.

  Na zijn studie fysische geografie aan de UvA werkte hij voor verschillende organisaties in Ecuador voordat hij in 2001 terugkwam bij de UvA.

  Persoonlijke toelichting

  'Als je ongewenst gedrag meemaakt op je werk probeer je dat zelf op te lossen, soms werkt dat, soms kan je hulp gebruiken, bijvoorbeeld van een vertrouwnespersoon. Als vertrouwenspersoon sta ik aan jouw kant, alles wat we bespreken blijft onder ons en ik onderneem nooit actie zonder jouw toestemming. Ik neem de tijd voor je en onderzoek met jou wat voor jou de beste manier is om het aan te pakken.'

  Contact

  Drs. K.M. (Kasper) Abcouwer

  Universiteitsbibliotheek

  Faculteitsbibliotheek FNWI

Faculteit der Geneeskunde

Bekijk het overzicht van Vertrouwenspersonen op het intranet van het AMC. (Alleen te bereiken via inlog).

 

Faculteit der Tandheelkunde

 • Inge van der Stap

  Inge van der Stap werkt als beleidsmedewerker bij ACTA en is sinds 1 september 2020 benoemd tot vertrouwenspersoon.

  Inge heeft culturele antropologie en religiestudies gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Als diversity officer zet zij zich in voor een veilige en inclusieve studeer- en werkomgeving waar alle studenten en medewerkers zich veilig en welkom voelen, zich kunnen herkennen en zich kunnen ontwikkelen.

  Onbevooroordeeld luisteren en met oprechte interesse doorvragen is hoe Inge haar taak als vertrouwenspersoon invult. Als vertrouwenspersoon kan ze de student of medewerker terzijde staan en opties vinden voor een oplossing. Ook is Inge beschikbaar als je alleen een luisterend oor zoekt.

  Contact

  Inge van der Stap
  E: i.vander.stap@acta.nl
  T: 06 11 535 302 (ma, di, do, vrij)

 • Gerrie Veenstra

  Gerrie Veenstra is sinds 1994 huisarts en ze is sinds maart 2020 verbonden aan de ACTA als docent orale geneeskunde, zij had tot 1 januari 2020 een eigen praktijk.

  Persoonlijke toelichting:

  Als huisarts was ik een vertrouwenspersoon voor vele patiënten. Ik heb veel persoonlijke verhalen gehoord, die niet altijd een veilige omgeving weergaven van het leven van een aantal mensen.

  Het luisteren en er zijn voor iemand,  samen een oplossing zoeken is een belangrijk deel van mijn werk, eerst als huisarts en nu als vertrouwenspersoon. Laagdrempelig en vertrouwd.

  Ik hoop te kunnen bijdragen aan een veilige omgeving op de ACTA, zodat de werksfeer voor iedereen plezierig is.

  Contact

  Gerrie Veenstra
  E: Gerrie.veenstra@acta.nl
  T: 0626296946 (woensdag en donderdag)