Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Schenkingen (ANBI)

Schenkingen aan de UvA bieden bepaalde belastingvoordelen. Lees hier waarom de UvA voldoet aan de eisen van de ANBI-status.

De Universiteit van Amsterdam is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor schenkingen (giften, legaten en erfstellingen) voor zowel de gever als de ontvanger belastingvoordelen gelden. Hieronder vind je alle gegevens die relevant zijn voor de ANBI-status van de Universiteit van Amsterdam.

Naam van de instelling

Universiteit van Amsterdam

Contactgegevens

Universiteit van Amsterdam
Spui 21
1012 WX  Amsterdam 
Postbus 19268 
1000 GG Amsterdam
T: +31 (0)20 525 1400

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer

0032.40.782

Beleidsplan

In het Instellingsplan 2021-2026, getiteld ‘Inspiring generations’, staan de plannen van de UvA beschreven op het gebied van onderwijs, onderzoek, organisatie en bedrijfsvoering. Ook staan hierin de ambities, doelstellingen, strategie en kwaliteitszorg van de UvA.

Bestuur

Het College van Bestuur heeft de algemene leiding over de Universiteit van Amsterdam (UvA). 

Beloningsbeleid

Het bezoldigingsbeleid voor het bestuur vind je in het jaarverslag (zie hieronder, pp. 153-157). De medewerkers in dienst van de Universiteit van Amsterdam vallen onder de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

Jaarverslag

In het jaarverslag van de UvA is onder meer de jaarrekening te vinden.

Contact Servicedesk Administratief Centrum (AC)

T: 31 (0)20 525 1404
E: servicedesk-ac@uva.nl