Diversiteit

Gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit

Wij vinden diversiteit belangrijk. Als Universiteit van Amsterdam willen we een plek zijn waar studenten en medewerkers zich thuis voelen, ongeacht hun achtergrond. We willen dat iedereen die aan de UvA verbonden is de ruimte voelt om zich te ontplooien en met zijn unieke persoonlijkheid, achtergrond en talent bij te dragen aan de identiteit van onze universiteit.

Studenten Geneeskunde

Foto: Oscar Timmers

Onder studenten en medewerkers van de UvA blijkt een grote behoefte aan aandacht voor diversiteit. Bij onderzoek van de voormalige Commissie Diversiteit gaf 62% van de ondervraagden aan graag een bredere vertegenwoordiging van achtergronden, levensstijlen, culturen en denkscholen aan de UvA te zien. Veel van onze mensen ervaren onze universiteit als te blank en het curriculum als te westers. Daar proberen we verandering in te brengen.

Een nieuwe wind

In het verleden hebben we niet genoeg aandacht gehad voor diversiteit, maar met de aanstelling van Chief Diversity Officer (CDO) Anne de Graaf (november 2017) slaan we een nieuwe weg in. Samen met de (waarnemende) Diversity Officers van de faculteiten, vertegenwoordigers van de FSR met diversiteit in hun portefeuille, andere collega’s en de studentenpopulatie zet Anne zich in voor een inclusieve en sociaal rechtvaardige universiteit waar gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit vanzelfsprekend zijn. We richten ons daarbij niet alleen op etnische diversiteit, maar ook op gelijkwaardigheid en inclusie van bijvoorbeeld mensen met verschillende sociaal-culturele achtergronden, genders, geloof, seksuele geaardheden en mate van beperking.

Omdat iedere faculteit een andere identiteit en problematiek kent, heeft elke faculteit een eigen (waarnemend) Diversity Officer. Samen met hun gemeenschap bepalen zij het diversiteitsbeleid binnen hun eigen faculteit.

Op deze pagina

Op deze pagina vind je onder meer onze visie en de initiatieven die er plaatsvinden in onze UvA-gemeenschap. Ook vind je hier (binnenkort) interessante artikelen over diversiteit en ben je van harte uitgenodigd van je te laten horen door een bericht achter te laten in onze ideeënbus of door (anoniem) een blog, column of opiniestuk aan te leveren. Naast een plaats om informatie te delen, willen we met deze pagina ook een veilige plek bieden aan medewerkers en studenten om zich op het gebied van diversiteit te kunnen uiten. We horen graag van je.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

6 april 2018