Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Veilige studie- en werkomgeving

Beveiliging en bewaking

Binnen de Universiteit van Amsterdam is de Centrale Meldkamer het meldpunt voor incidenten. De meldkamer heeft een spilfunctie in de beveiliging en is daarom 24/7 bezet.

 • Calamiteit melden

  Bij calamiteiten of spoedeisende zaken bel je direct naar de Centrale Meldkamer. Dat kan 24/7 via T: +31 (0)20 525 2222.
  Meld onveilige situaties in het gebouw en (bijna)ongevallen ook bij de Servicedesk FS en de direct leidinggevende. 

  Let op: om een incident te registreren gebruik je het hiervoor bestemde formulier onder ‘Veiligheidsmeldingen’.

 • De Centrale Meldkamer

  Binnen de Universiteit van Amsterdam is de Centrale Meldkamer het meldpunt voor incidenten. De meldkamer heeft een spilfunctie in de beveiliging en is daarom 24/7 beschikbaar. De Centrale Meldkamer zorgt voor:

  • het ondersteunen bij calamiteiten en grootschalige incidenten
  • het inschakelen van in- en externe hulpdiensten buiten openingstijden
  • het alarmeren de BHV-organisatie binnen openingstijden
  • het organiseren en aansturen van beveiliging en surveillancetoezicht in gebouwen en op terreinen
  • het toezicht houden op en bedienen van beveiligingscamera’s
  • het ondersteunen van receptiediensten op afroep door surveillanten. Zie Receptie voor meer informatie. 
 • Surveillancediensten

  Surveillanten ondersteunen de veiligheid in de gebouwen en op de terreinen, zowel binnen als buiten de openingstijden van de gebouwen. Ze zijn 24/7 inzetbaar en hebben als taak:

  • toezicht houden op de orde en veiligheid in de gebouwen en op de (parkeer)terreinen
  • toezicht houden op de uitvoering van het parkeerbeleid
  • toelaten en begeleiden van leveranciers buiten kantoortijden en van hulpdiensten
  • het verrichten van open- en sluitrondes
  • alarmopvolging, bijvoorbeeld bij inbraak- en brandmeldingen
  • bediening van de brandmeldcentrale

Contact Servicedesk Facility Services (FS)

T: 020 525 1403
E: servicedesk-fs@uva.nl