Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Toegankelijkheid van gebouwen

Toegankelijkheid van gebouwen

Mensen met een functiebeperking moeten zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van de gebouwen van de UvA.

De gebouwen van de UvA moeten voldoen aan de wettelijke eisen die aan een gebouw gesteld worden voor mensen met een functiebeperking.

Begeleiding en ondersteuning in gebouwen

Op verzoek is er in de gebouwen begeleiding mogelijk door een medewerker van FS. Begeleiding vraag je aan bij de servicedesk. Als de liften buiten gebruik zijn (bijvoorbeeld bij calamiteiten), brengen bedrijfshulpverleners medewerkers, studenten en bezoekers met een functiebeperking via de trap naar de uitgang.

Parkeren

Er zijn parkeerplaatsen voor mensen met een functiebeperking op circa 50 meter van de hoofdingang (bij gebouwen waar parkeerplaatsen aanwezig zijn). 

Heb je vragen over toegankelijkheid?

Ervaar je belemmeringen bij toegankelijkheid, of wil je weten wat er gedaan wordt om de toegankelijkheid te verbeteren?  Mail je vragen over fysieke toegankelijkheid naar toegankelijk-fs@uva.nl

Contact Servicedesk Facility Services (FS)

T: 020 525 1403
E: servicedesk-fs@uva.nl