Merken

De UvA gebruikt 1 corporate UvA-logo voor een heldere en eenduidige uitstraling in de profilering en communicatie van de Universiteit van Amsterdam; de facultaire en dienstlogo’s zijn hiermee komen te vervallen.

Het UvA-merk

Er is gezocht naar een balans tussen eenheid en diversiteit: er is sprake van 1 corporate identiteit, waarbinnen organisatieonderdelen zich op vastgestelde wijze herkenbaar kunnen maken. Zo staat niet langer de afzender, maar juist de boodschap centraal.

 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

29 maart 2017