Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Huisstijl

UvA-logo

De Universiteit van Amsterdam en haar onderdelen hanteren één logo; het uniforme logo (woord- en beeldmerk) van de Universiteit van Amsterdam. Er worden geen andere logo's naast of in plaats van het UvA-logo gebruikt door eenheden van de UvA. Voor Engelstalig materiaal wordt het Engelstalige logo gebruikt.

Downloads

Logo NL - Positief Logo NL - Diapositief Logo EN - Positief Logo EN - Diapositief UvA Logo Tag

                                        

Basislogo UvA

Het UvA logo zoals deze sinds 2010 wordt gevoerd blijft gehandhaafd. Het logo heeft een vaste plek, namelijk linksboven.

Onderscheiden als eenheid

Het is niet toegestaan om een eigen logo of huisstijl te voeren als onderdeel van de UvA. Alle erkende organisatieonderdelen (Centrale eenheden, Colleges, Graduate Schools, Onderzoeksinstituten/groepen en Faculteiten) kunnen zich wel profileren binnen de huisstijl van de universiteit. De mogelijkheden daartoe zijn verruimd. Deze nieuwe manier van presentatie geeft het organisatieonderdeel een prominentere plek, als onderdeel van het logo. Zo vormen het moedermerk Universiteit van Amsterdam en het organisatieonderdeel samen het logo.

Compact logo

Het compacte logo mag gebruikt worden wanneer het basislogo van de UvA niet past of onleesbaar wordt op de uiting. Het is bij het compacte logo niet mogelijk om een aanduiding van de eigen eenheid op te nemen. 

Logo Tag

Het kan soms voorkomen er een communicatiemiddel wordt ontwikkeld waarop alleen een kleine aanduiding van de UvA past. Hiervoor is de logo tag ontwikkeld. De logo tag is alleen bedoeld voor uitingen waar het basis logo of de compacte variant niet past of onleesbaar wordt en niet bedoeld voor printuitingen zoals flyers, posters en brochures. Wanneer er samengewerkt wordt met meerdere partijen (meer dan 3) dan kan de logo tag ook worden toegepast om de leesbaarheid te vergroten. Het is bij de tag niet mogelijk om een aanduiding van de eigen eenheid op te nemen. 

Sponsorlogo

Soms moet er een UvA-logo worden geplaatst op een poster of brochure van een project waar de UvA alleen als sponsor of partner bij betrokken is. Het compacte UvA logo wordt hier over het algemeen voor gebruikt. Het kan ook zijn dat het logo niet volgens de actuele huisstijlregels geplaatst kan worden. Voor deze gevallen kan een speciaal ‘sponsorlogo' variant worden gemaakt. Meer informatie over het gebruik van het sponsorlogo is te vinden onder ‘Rechten’. Wil je een speciaal sponsorlogo laten maken? Neem dan contact op met huisstijl@uva.nl