Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Huisstijl

Auteursrecht

Wanneer je voor de Universiteit van Amsterdam beeldmateriaal (zowel foto als video) laat maken of beeldmateriaal gebruikt in een publicatie, gelden er regels voor het auteursrecht.

Wanneer je gebruikmaakt van een foto, video, illustratie of animatie in een publicatie heb je meestal toestemming van de maker of rechthebbende nodig. Ieder werk is auteursrechtelijk beschermd door het Auteursrecht. De aard van het auteursrecht hangt af van de afspraken die je maakt met de rechthebbende of die de rechthebbende aangeeft bij zijn product. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een beeld gemaakt is in opdracht van de UvA met afgekochte rechten of dat je een beeld mag gebruiken op basis van een creative commons-licentie. Dit geldt ook voor afbeeldingen van internet.

 • Wat is Auteursrecht eigenlijk?

  Met auteursrecht (artikel 1, AW 1912) bedoelen we het wettelijk eigenaarschap van de maker of rechthebbende van het werk. Een rechthebbende van een product (foto, video, illustratie, maar bijvoorbeeld muziek en geluid) heeft automatisch het exclusieve recht om het te publiceren en te kopiëren. Dit betekent dat een werk nooit gepubliceerd mag worden zonder toestemming van de rechthebbende. Het auteursrecht geeft daarnaast ook aan dat de maker het recht heeft op een naamsvermelding bij een publicatie. Je bent daarom altijd verplicht tot naamsvermelding van de maker(s).

 • Werk in opdracht van de UvA

  Wanneer je een opdracht aangaat met een maker moet je daarop de Algemene Inkoopvoorwaarden van de UvA van toepassing verklaren. In de algemene inkoopvoorwaarden van de universiteit wordt het intellectuele eigendom van het gemaakte werk automatisch overgedragen aan de universiteit. Krijg je geen overeenstemming met de maker over de inkoopvoorwaarden, dan zijn er ook andere mogelijkheden om afspraken te maken over het auteursrecht. Je kunt in overleg met afdeling inkoop afwijken van de UvA inkoopvoorwaarden.

  Lees meer over inkoopvoorwaarden

 • Overdracht auteursrecht

  Wanneer een fotograaf in opdracht van de UvA bijvoorbeeld een portretfoto maakt, heeft de fotograaf het auteursrecht op de foto. Omdat hij in opdracht van de UvA werkt, mag hij deze foto niet zomaar publiceren of kopiëren zonder toestemming van de universiteit. Afhankelijk van de afspraken die je maakt over het gebruik van de foto ben je bijvoorbeeld verplicht bij het gebruik van de foto de naam van de maker te vermelden, de foto in beperkte oplage te verspreiden of voor een bepaalde duur te gebruiken. Het kan ook zijn dat je een beeld van het internet wilt gebruiken en daarover afspraken wilt maken over de rechten:

  • Overdracht auteursrecht: de maker van het beeldmateriaal kan het auteursrecht overdragen aan de Universiteit van Amsterdam. De universiteit wordt dan wettelijk eigenaar van het werk en heeft zeggenschap over de wijze waarop het werk gebruikt mag worden, zonder daarvoor toestemming te hoeven vragen aan de maker. Afspraken hierover leg je vast in een contract.
  • Licentie (bruikleen): de Universiteit van Amsterdam kan als opdrachtgever een licentie van de fotograaf, illustrator of filmmaker krijgen. Hiermee geeft de maker de UvA het recht om het werk op een bepaalde wijze te gebruiken. Bijvoorbeeld alleen voor op de website, alleen voor een specifieke uiting en bijvoorbeeld een uitzondering voor campagnes. Met een licentie blijft de maker wettelijk eigenaar van het werk. Wil je afspraken maken over de bruikleen van het werk? Leg dit dan schriftelijk vast in een licentieovereenkomst.
  • Creative Commons-Licentie: het kan zijn dat je een beeld hebt gedownload van internet met een Creative Commons-Licentie (CCL). Dit betekent dat de maker jou toestemming geeft om zijn of haar werk te gebruiken zonder daar expliciete toestemming voor te vragen. Er zijn vier belangrijke punten om rekening mee te houden;
   • Vermeld altijd de naam van de maker
   • Het gebruik is uitsluitend toegestaan bij niet-commerciële uitingen
   • Het werk mag geen afgeleide zijn van het origineel (gephotoshopt zijn) en
   • Het recht om onder voorwaarden afgeleid materiaal uit te geven als origineel werk.

  Er zijn zes vormen van een Creative Commons-Licentie. Op basis van één van deze zes vormen kan een werk worden vrijgegeven. Bekijk dus goed welke vorm de maker van het beeld heeft gekozen voordat je het werk gebruikt voor jouw publicatie. Kijk eventueel voor meer informatie op https://creativecommons.nl/uitleg/

  Kijk voor meer informatie over auteursrecht op het AuteursrechtInformatiePunt