Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Film en foto op UvA-locaties

Toestemming kan – gebruikmakend van onderstaand 'Aanvraagformulier Filmen en fotograferen op de UvA' – worden aangevraagd bij de evenementencoördinator van Facility Services van de UvA.

Uitgangspunt is dat film of fotografie het onderwijs, het onderzoek en de bedrijfsvoering niet hindert. In beginsel worden uitsluitend aanvragen gehonoreerd waarbij sprake is van een directe relatie met de universiteit, zoals een interview met een wetenschapper van de UvA of verslaglegging van een activiteit aan de UvA. Verzoeken van commerciële partijen of ten behoeve van commercieel gebruik worden niet ingewilligd.

Let op

NB. Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen moet deze minimaal 1 week voorafgaand aan de gewenste opnamedatum worden ingediend.

Aanvraagformulier Filmen en fotograferen op de UvA