Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Engelstalige communicatie

Toelichting UvA-Vertaallijst

Uitgangspunten

 • De UvA-Vertaallijst bevat met name UvA-termen. Voor meer vertalingen van termen uit het Nederlands hoger onderwijs, zie de Nuffic Glossary.
 • De UvA profileert zich als Europese instelling en hanteert daarom Brits Engels. Dit heeft vooral betrekking op woordkeus, spelling en interpunctie.
 • De namen van geaccrediteerde opleidingen zijn opgenomen, zowel in het Nederlands als het Engels, zoals deze in de CROHO-database vermeld zijn, of anders zoals vermeld in de CROHO-aanvraag.
 • Van Engelstalige opleidingen wordt géén Nederlandse vertaling gegeven.
 • De namen van de vakken zijn niet opgenomen in de UvA-Vertaallijst. Lijsten hiervan worden bij de faculteiten zelf bijgehouden.
 • De UvA-Vertaallijst wordt voortdurend geactualiseerd. Daarom wordt aangeraden deze lijst regelmatig te raadplegen.

Gebruiksaanwijzing

 • Als een organisatieonderdeel zelf de Amerikaanse spelling in zijn Engelse naamgeving hanteert (bijvoorbeeld ‘Center' in plaats van ‘Centre'), wordt deze in de UvA-Vertaallijst aangehouden.
 • In principe worden vertalingen opgenomen die aansluiten bij algemeen Angelsaksisch gebruik en die duidelijk zijn voor een internationaal publiek. Afhankelijk van de doelgroep is een Amerikaans-Engels equivalent soms nodig; dit wordt in voorkomende gevallen in de Vertaallijst opgenomen.
 • Omdat termen in verschillende contexten gebruikt kunnen worden, worden soms alternatieve vertalingen gegeven (zie bijvoorbeeld de term ‘onderwijs').
 • Hoofdletters worden gebruikt volgens de regels van respectievelijk de Nederlandse en de Engelse taal en verder volgens de regels in de handleidingen van de UvA-huisstijl (zie UvA-spelling en UvA English Style Guide). Deze regels zijn anders voor het Nederlands dan voor het Engels!
 • Acroniemen verschijnen tussen ronde haakjes na de Nederlandse term. Omdat het acroniem soms verschilt in het Engels, verschijnt dit ook na de Engelse vertaling. Gebruik acroniemen alleen als ze functioneel zijn.

Contact

Vragen of suggesties over de UvA-Vertaallijst? Stuur dan een e-mail naar: vertaalcoordinator-bc@uva.nl.