Declaraties

Medewerkers die niet in dienst zijn van de UvA en een declaratie willen indienen of een voorschot willen aanvragen, kunnen onderstaand formulier invullen. Er is ook een Engelstalig formulier beschikbaar.

Het declaratie- en voorschotformulier is bedoeld voor diegenen die kosten hebben gemaakt of gaan maken, of diensten hebben verleend of gaan verlenen aan de UvA die niet via de reguliere salarisbetaling betaald kunnen worden. Het formulier is niet bedoeld voor externen die in dienst zijn van een detacheringsbureau. Zij kunnen extra kosten die zijn gemaakt, of die zij zullen maken tijdens het werk voor de UvA, declareren bij hun eigen werkgever.
De budgethouder hoeft het formulier niet te ondertekenen. Wel is het belangrijk dat het formulier is voorzien van een kostenplaats of WBS-element. Je opdrachtgever of contactpersoon zal dit aan je verstrekken. Declaraties moeten ook vergezeld gaan van de originele betaalbewijzen. 
Na completering stuur je het formulier en de eventuele bijlagen naar de Universiteit van Amsterdam, t.a.v. Crediteurenadministratie, Postbus 49, 1000 AA Amsterdam. Op basis van de kostenplaats of het WBS-element wordt het formulier door het Administratief Centrum verwerkt en elektronisch ter goedkeuring aangeboden aan de juiste budgethouder. Na akkoord wordt je declaratie of voorschot uitbetaald.

Medewerkers in dienst van de UvA

De declaratieprocedure voor medewerkers in dienst van de UvA staat op de medewerkerssite onder Declaraties en voorschotten.

Gepubliceerd door  Administratief Centrum

10 mei 2017